Folkets Akademi

Grokraft

Tommy Falkeøje gennemgår Vestens samfunds historie og destruktive ideologi
og giver et alternativ til samfundsvidenskabernes uvidenskabelige bevidsthedspropaganda
samt gennemgår Østens ældgamle visdom, der er nødvendig viden, hvis vi vil revolutionere samfundet.
Dan en studiegruppe og snak sammen. Hvis I har spørgsmål eller gerne vil vide mere: tommy@folkets-akademi.dk
Er I en større gruppe, forening eller organisation, kommer Tommy gerne og holder foredrag, oplæg eller paneldiskussion.

1.

Videnskabelig metode - hvad er sandheden?

2.

Skal vi satse på politikerne eller os selv?

3.

Hvad sker der - hvordan påvirker det os?

4.

Kollektiv-bevægelsen for 1-2 tusinde år siden

5.

Kirkens indflydelse på bevidstheden

6.

Imperialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

7.

Socialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

8.

Hvordan organisere fællesskabet?

9.

Hvordan genskabe livet
i jorden?

10.

Hvordan organisere samfundet?
 

6. Imperialismens historie

 

(tryk på link eller foto)

1. Kolonier (2:01)
I 14-1500-tallet begyndte europæerne at sejle ud i verden og plyndre de fattige lande. I Afrika fangede man også en masse slaver, som især blev sejlet til Amerika, hvor de skulle arbejde for de hvide herrer. Tilsammen var plyndringerne og slaverne grundlaget for kapitalismen. Europæerne besatte områder ude i verden - og de blev til kolonier. Der kom oprør alle vegne - men blev slået ned.

 

2. Kamp om verdensmagten (0:54)
De europæiske lande førte krige om at erobre hinandens kolonier. Tyskland, som ikke havde direkte adgang til havene, fik ikke lige så meget i forhold til de andre europæiske lande i form af råvarer og fødevarer fra de fattige lande. Det medførte Første Verdenskrig, hvor de andre europæiske lande lykkedes med at nedkæmpe Tyskland.

 

3. Fra kolonialisme til imperialisme (1:35)
Der kom socialistiske revolutioner i Rusland og Kina - og de håbede på revolutioner i alle verdens lande. Men alle oprør blev slået ned. De kapitalistiske lande fandt så ud af, at det bedre kunne betale sig at samarbejde om at udplyndre de fattige lande - og derfor startede en proces, hvor de fattige lande blev "frie" - samtidig med, at de vestlige lande startede imperialismen, hvor man primært med økolomisk dominans, men også med militær indsats kunne styre og kontrollere de fattige lande og den internationale handel. Rusland dannede så Sovjetunionen sammen med nabolandene.

 

4. Tyskland (1:03)
Tyskland forsøgte igen at komme med i den udvikling, hvor råvarer og fødevarer kunne overføres fra fattige lande til Tyskland. Indledningsvis besatte man områder i Balkan-området. Så begyndte man at erobre områder øst på. Men det medførte Anden Verdenskrig. Tyskerne troede længe, at de ville sejre - og skabe et tusinde-års-rige, hvor Tyskland skulle herske over hele verden.

 

5. Fra verdenskrig til kold krig (1:53)
Tyskland blev nedkæmpet vestfra af især amerikanerne, men også alle de andre vestlige lande - og østfra af russerne. Efter krigen frygtede vestmagterne, at russerne ville fortsætte deres kamp for socialisme ved at besætte andre europæiske lande. Derfor dannede vestmagterne NATO, der skulle forhindre russerne i at blive så økonomisk og militært stærke, at de kunne - og kan - true de vestlige lande. Og dermed startede den kolde krig, hvor øst og vest hele tiden skaffede sig flere atomvåben, men hvor ingen af parterne turde bruge dem, fordi man var klar over, at man så ville udslette hinanden.

 

6. Danmark blev rig under verdenskrigene (1:13)
Danmark var et landbrugsland og kunne producere betydelig flere fødevarer, end man selv havde brug for. Og både under Første og Anden Verdenskrig solgte danskerne enormt meget til Tyskland, som havde desperat brug for det. Specielt avlede man en masse køer, som efter opfedring blev sendt på vandring ned til de tyske storbyer, hvor de blevt solgt og slagtet.

 

7. Danmark og USA (3:05)
Under Anden Verdenskrig holdt den danske regering med Tyskland - indtil det blev klart, at Tyskland ville tabe, hvorefter Danmark begyndte at holde med Vestmagterne. USA er i dag Danmarks tætteste allierede. Hver gang USA har startet en stor ny krig i de fattige lande, har Danmark meget hurtigt tilsluttet sig. USAs efterretningstjeneste kan nu gøre hvad som helst på dansk territorium. Det er hemmeligt for den danske befolkning. Dem, der ved noget, har tavshedspligt. Jeg ved ikke noget om det, men har alligevel en klar opfattelse af, hvad der foregår.

 

8. Danmark kom med i imperialismen (3:08)
I 1960'erne kom Danmark med i imperialismen, idet der var 2 muligheder, som ingen af de andre vestlige lande ville udnytte. Det var og er produktion af gifte til landbruget; og den danske jord er blevet ret forurenet. Og det var og er produktion af nye mediciner. Hvis et firma i for eksempel USA har lavet en ny medicin, og det viser sig, at en patient får store bivirkninger, kan vedkommende kræve og få en stor erstatning. Men i Danmark kan man kun få en meget lille erstatning - og derfor kan medicin fabrikkerne i Danmar eksperimenter meget mere frit.

 

9. Danmark sælger kød (0:39)
Danmark importerer enormt store mængder af billigt foder fra de fattige lande - og har en enorm stor produktion af kød. I dag producerer Danmark kød til cirka 50 millioner mennesker, idet man kan sælge til den nye mellemklasse i de fattige lande. Her i Vesten er vi blevet klar over, at tobak og kød er årsag til alvorlige sygdomme - og at man skal begrænse begge dele. Mens USA sælger mere og mere tobak til de fattige lande, sælger Danmark mere og mere kød til de fattige lande.

 

10. EU har sikret sig, hvis der kommer krig (1:47)
EU giver store støtte beløb til landmændene, så de producerer meget mere, end der kan sælges. For hvis der kommer krig, og man ikke kan importere ret meget fra de fattige lande, har man sikret sig, så man har rigeligt af de fødevarer, som bliver produceret i Europa. Derfor har man nu "overskudslagre" - og derfor sælge man med mellemrum fødevarerne fra disse lagre. Man sælger til de fattige lande - til priser, der er så lave, at de er under den produktionspris, som de lokale landmænd kan producere til. Og dermed er man med til at ødelægge den lokale økonomi.

 

11. Vietnam krigen og Europa (5:12)
Fra 1955-1975 førte USA krig i Vietnam. Krigen endte med, at vietnameserne vandt - og at USA måtte trække sig ud. Årsagen hertil var, at det socialistiske Øst-Eurpa i høj grad finansierede våbene til oprørsbevægelsen i Vietnam. De kapitalistiske lande i Vest-Europa forsøgte undervejs at sabotere Øst-Europas økonomi, mens man samtidig gav arbejderne i Vest-Europa en masse velfærdsgoder - i håb om, at arbejderne i Øst-Europa hellere ville have kapitalisme end socialisme.

 

12. Optræk til Tredje Verdenskrig (4:10)
Den kolde krig mellem Øst-blokken (Sovjetunionen) og Vest-blokken (NATO) var en optrapning, hvor de to magter hele tiden fik flere atomvåben, sådan at de kunne udslette hinanden. Nato havde et mere moderne militær. Sovjetunionen havde en masse soldater. Hvordan planerne var for en Tredje Verdenskrig er hemmelig for den danske befolkning. Dem, der ved noget, har tavshedspligt. Jeg ved ikke noget om det, men har alligevel en klar opfattelse af, hvad det gik ud på.

 

13. Strategi (2:24)
Stalinister (militæret og staten) argumenterede for at tage krigen mod Vesten. Leninisterne (partiet) argumenterede for en fredelig løsning. Det blev til, at Sovjet i 1989 nedlagde sig selv - og overgik til en langsigtet politisk strategi. Man forhandlede derefter med Vesten om handel. Og de europæiske lande begyndte at købe olie og gas fra Rusland. Men Vesten begyndte også at sætte raketter op langs Ruslands grænser. Den vestlige strategi var at spærre Rusland inde, så de kun kunne handle med Europa.

 

14. Velfærdssamfundet i opløsning (0:36)
Lige siden Sovjet nedlagde sig selv, er velfærden i Vest-Europa år efter år blevet forringet. Borgerskabet kalder det "reformer", men reelt er det bare økonomiske nedskæringer i den offentlige service og øget arbejdspres. Stadig flere får angst og depressioner. Flere og flere bliver syge. De rige bliver rigere og rigere. De fattigste bliver fattigere og fattigere.

 

15. U-landene (4:33)
I 1985 boede 80 % af ulandenes befolkninger på landet og var selvforsynende. Vestlige firmaer har så købt deres jord - og dyrker afgrøder, der sendes til Vesten. Og i dag bor 80 % af ulandenes befolkninger i slum rundt om byerne. Global Aktion udgav i 2022 hæftet Myter om frihandel, hvor de grundigt redegør for, at den imperialistiske verdenhandel er årsag til, at ulandene ikke bliver rigere. Den vestlige propaganda om, at frihandel skaber udvikling for de fattige i de fattige lande - er kun propaganda.

 

16. Nine Eleven (3:48)
Amerikanerne har gennem flere generationer mere eller mindre besat Mellemøsten for at sikre sig olie. Man har indsat diktatorer, der samarbejdede med amerikanerne - og man har afsat dem, hvis de ikke gjorde. Rebelske politikere i Mellemøsten er blevet likvideret. Man har ført regulære krige. Flere hundrede tusinde arabere er i årenes løb blevet bombet ihjel. Det blev for meget for nogle arabere. De kabrede nogle fly - og fløj ind i 2 skyskrabere i New York. 3000 amerikanere døde. Og den amerikanske præsident erklærede krig mod de arabiske terrorister.

 

17. Rusland vil ikke spærres inde (5:05)
I Østersøen holder NATO konstante flådeøvelser. Og i de baltiske lande er der opstillet raketter, der kan affyres mod Rusland. I Nord-Tyskland er tusindvis af miner, som kan flyves ud og kastes i Østersøen, så al sejlads umuliggøres. Den globale opvarmning har ganske vist givet mulighed for, at russerne kan sejle nord om Norge; men NATO er i gang med en storstilet oprustning i det arktiske område. NATO forsøger nu, om man kan blokere Rusland. så de ikke kan sejle ud fra Krim, hvor russerne har store havne mm.

 

18. Kina og nyt verdensmarked (10:55)
Hvordan tænker Kina? - og hvad er deres planer for de næste 20 år? Et nyt marked er på vej - bestående af Kina, Indien, Rusland, Syd-Afrika og en lang række af u-lande. Det skal erstatte imperialismen, hvor USA dominerer, og hvor der handles med dollars. Det nye marked skal finde en ny valuta, og der skal handles på lige vikår - og ikke som nu, hvor den stærke dominerer den svage. Politikere i Vesten mener, at "de frie og demokratiske" lande skal opruste militært for at bremse Rusland og Kina.

 


Hvad skal vi gøre: www.grokraft.dk - Læs mere: www.forlaget-lynet.dk