Folkets Akademi

Grokraft

Tommy Falkeøje gennemgår Vestens samfunds historie og destruktive ideologi
og giver et alternativ til samfundsvidenskabernes uvidenskabelige bevidsthedspropaganda
samt gennemgår Østens ældgamle visdom, der er nødvendig viden, hvis vi vil revolutionere samfundet.
Dan en studiegruppe og snak sammen. Hvis I har spørgsmål eller gerne vil vide mere: tommy@folkets-akademi.dk
Er I en større gruppe, forening eller organisation, kommer Tommy gerne og holder foredrag, oplæg eller paneldiskussion.

1.

Videnskabelig metode - hvad er sandheden?

2.

Skal vi satse på politikerne eller os selv?

3.

Hvad sker der - hvordan påvirker det os?

4.

Kollektiv-bevægelsen for 1-2 tusinde år siden

5.

Kirkens indflydelse på bevidstheden

6.

Imperialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

7.

Socialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

8.

Hvordan organisere fællesskabet?

9.

Hvordan genskabe livet
i jorden?

10.

Hvordan organisere samfundet?
 

2. Skal vi satse på politikerne eller os selv?

 

(tryk på link eller foto)

1. Forklaring (2:47)
Børn er meget kropslige. Og det, som de oplever kropsligt, sætter sig i hjernen som viden og hukommelse. Børn må gerne forvandle sig gennem opvæksten - i takt med, at de bliver klogere og får flere erfaringer. Som ung og voksen skal man uddanne sig. Og derefter skal man bevare sin grundlæggende bevidsthed i hjernen, gerne videreudvikle den, men bygge videre på det, der allerede er. I andre kulturer er det tilladt og ønskeligt, at man engang imellem totalt forvandler sin bevidsthed - ligesom børnene. I det gamle Kina var det normen, at man hele tiden var i en forvandling. Og hele samfundet foretog også sådanne forvandlinger ind imellem. Nu vil vi lære af de gamle kinesere. For selvom det er normen i vores kultur, at man ikke skal forvandle sig, sker det nogen gange både for den enkelte og for hele samfundet.

 

2. Kulturer (5:37)
Der er forskellige strukturer i henholdsvis den arabiske, den republikanske, den indianske og den europæiske bevidsthed. I det gamle Kina havde man i landsbyerne i løbet af hver måned en runde gennem 8 forskellige bevidsthedsstrukturer - sådan at man kom igennem både den arabiske, den republikanske, den indianske og den europæiske bevidsthedsstruktur. I det moderne Kina har staten en 20-årig rytme gennem de samme 8 bevidsthedsstrukturer.

 

3. Højre-venstre (0:40)
Højre side af kroppen er forbundet med venstre hjernehalvdel - og venstre side af kroppen er forbundet med højre hjernehalvdel. Der kan være forskellige bevidstheder i de to sider. Eller der kan være en fælles bevidsthed, hvor de to bevidstheder tilsammen giver en oplevelse af, at man er til stede ude i den ydre verden. Er man polariseret i højre-venstre, opleves omverden mere 2-dimensionelt. Er man samlet, er oplevelsen mere 3-dimensionel, og man oplever også farverne klarere.

 

4. Kultursammenstød (3:22)
Den indiske, den jødiske og den græske kultur stødte sammen omkring Jerusalem for et par tusinde år siden, idet kamel karavanerne mødtes i Jerusalem, som var datidens store handelscentrum. Den græske og den jødiske bevidsthed smeltede sammen, sådan at mange mennesker omkring Jerusalem fik den græske bevidsthedsstruktur i højre side og den jødiske i venstre side.

 

5. Kollektiver (1:56)
Der kom også nogle folkelige bevægelser, som koblede den jødiske bevidsthed med den indiske bevidsthed. Den historiske Jesus var en af de kendteste, der var med til at sætte det i gang. Man dannede kollektiver med fællesøkonomi, kønnenes ligestilling mm. De grækere, der dannede den kristne kirke, forsøgte at forene græsk og jødisk bevidsthed, og de dannede tæskehold, som med køller (forgæves) forsøgte at udrydde kollektiverne. Jesus forsøgte ikke at forene forskellige bevidstheder, men bruge dem i en sammenhæng.

 

6. Godt og ondt (2:18)
Det karakteristiske ved den vestlige kultur er, at man mener, at vi er civiliserede - og at andre kulturer ikke er det. I 1400-tallet hævede man sig op over det dyriske (underlivet), som man mente indeholdt ondskab - og fik sin identitet i "sjælen" (hovedet), hvor man så fik den gode og civiliserede bevidsthed. Siden da har man ment, at vi (den hvide race) har en særlig forpligtelse til at styre hele jordklodens befolkning, idet alting ellers - mener man - vil gå gruelig galt.

 

7. Spaltning (2:42)
I midten af 1800-tallet fik europæerne en bevidstheds spaltning mellem højre og venstre side - mellem den gamle græske og den gamle jødiske bevidsthed. Det blev til mande-bevidsthed og kvinde-bevidsthed, til arbejds-bevidsthed og familie-bevidsthed, til venstre-orienteret og højre-orienteret politik. Strukturen i hver af siderne - og forholdet mellem siderne har givet en række forskellige politiske partier på begge de to fløje (rød og blå). Man "elsker" de del-bevidstheder, som man knyttter sig til - og "hader" de mennesker, som knytter sig til andre del-bevidstheder.

 

8. Hjernestyring (5:29)
Indtil 1985 lå hjernedøde mennesker på særlige hospitaler, hvor de lå, indtil deres kroppe døde. Efter 1985 opfatter vi hjernen som JEG'et. Så hvis en person er hjernedød, kan man godt transplantere vedkommendes organer til et andet menneske. I dag er vi tilskuer til vores egen krop, hvor der nu er en struktur med 6 MIG'er. De fleste danner så en slags JEG bestående af hjerne og én af de 6 MIG'er.

 

9. Indflydelse (0:58)
De man i slutningen af 1700-tallet indførte demokratiet, var der 3 uafhængige magter i samfundet: Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Den lovgivende magt (politikerne og regeringen) skulle tage sig af nogle få vigtige sager. Den udøvende magt var lokale institutioner og forsamlinger, som skulle styre sig selv - idet man i sidste halvdel af 1700-tallet havde opnået en stor folkelig forståelse for, at vi fra naturen af var kærlige, sociale og solidariske væsner. Og den dømmende magt skulle bestå af ligesindede, sådan at en "arbejder" skulle dømme i sager om "arbejdere" osv. I dag er har vi kun én magt - ligesom under adelsvældet. Politikerne og teknokraterne bestemmer, hvad udøvende embedsmænd og offentlige ansatte samt dommere skal.

 

10. Jordbrug (6:28)
Der er en lang række af politiske emner, som politikerne snakker meget om - idet de bare ikke snakker om det - men konstant snakker udenom - og samtidig tror, at de ved noget om det, hvad de ikke gør. Heriblandt er de to emner, som er helt nødvendigt, at der bliver gjort noget ved, men som politikerne altså ikke magter. Det ene er jordbrug. Oprindelig var jorden fuld af liv. I dag er den død - undtagen lidt i overfladen. Det får katastrofale følger i løbet af ganske få år. De fleste af de nuværende "alternative" jordbrugere har samme bevidsthedstruktur som politikerne - og ser kun overfladen af jorden - og tror, at man bare skal regulere det, som man tilfører.

 

11. Bevidsthed (2:36)
Healing og terapi handler i dag om få det bedre, så man ikke mærker sin egen elendighed. Yoga handler i dag om at holde en spænding, indtil kroppen opgiver, så man opgiver at ændre noget. Meditation i dag handler om at standse alle tanker, så man kan slappe af - og ikke tænke over noget. Og hvis det går helt galt, kan man få lykkepiller og elektro-chok - og få råd af en psykolog om, hvordan man med sin hjerne kan styre og kontrollere sine følelser og krop, så man holde ud at fortsætte. Men der kommer et tidspunkt, hvor man både mister tilliden til systemet - og i disse år er det tilfældet for flere og flere.

 


Hvad skal vi gøre: www.grokraft.dk - Læs mere: www.forlaget-lynet.dk