Folkets Akademi

Grokraft

Tommy Falkeøje gennemgår Vestens samfunds historie og destruktive ideologi
og giver et alternativ til samfundsvidenskabernes uvidenskabelige bevidsthedspropaganda
samt gennemgår Østens ældgamle visdom, der er nødvendig viden, hvis vi vil revolutionere samfundet.
Dan en studiegruppe og snak sammen. Hvis I har spørgsmål eller gerne vil vide mere: tommy@folkets-akademi.dk
Er I en større gruppe, forening eller organisation, kommer Tommy gerne og holder foredrag, oplæg eller paneldiskussion.

1.

Videnskabelig metode - hvad er sandheden?

2.

Skal vi satse på politikerne eller os selv?

3.

Hvad sker der - hvordan påvirker det os?

4.

Kollektiv-bevægelsen for 1-2 tusinde år siden

5.

Kirkens indflydelse på bevidstheden

6.

Imperialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

7.

Socialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

8.

Hvordan organisere fællesskabet?

9.

Hvordan genskabe livet
i jorden?

10.

Hvordan organisere samfundet?
 

5. Kirkens indflydelse på bevidstheden

 

(tryk på link eller foto)

1. Jesus i Himlen (4:40)
Kirken var nogle grækere, der kombinerede den græske og den jødiske bevidsthed. Ifølge græsk tankegang havde mennesker en sjæl, som primært befandt sig i hovedet - og et legeme, der primært befandt sig i underlivet - samt brystet, der bevægede sig op og ned i takt med vejrtrækningen og dermed forbandt sjæl og legeme. Når man døde kom sjælen op i Himlen, og legemet blev til jord. Sjælen var ikke individuel, men blot en kraft. Jesus var speciel. Gud havde materialiseret sig i Jesus, sådan at Gud og Jesus egentlig var det samme. Jesus havde sat en proces i gang på jorden - og kirkens folk troede, at Jesus meget hurtigt efter døden ville komme igen for at fuldføre sit arbejde her på Jorden. Men det gjorde han ikke.

 

2. År 1000 (2:04)
Mange år senere troede kirkens folk, at Jesus ville komme ned fra Himlen i år 1000. Mange forærede alle deres værdier til kirken, for nu skulle Jesus herske, og så var der ikke brug for penge mere. Jesus blev dog i Himlen. Men kirken blev meget rig. Og Paven ansatte så en masse soldater - og fik en hær, der var lige så stærk som andre af datidens hære.

 

3. Øst - Vest (1:32)
I Konstantinobel (Istanbul) var Øst-kirken (græsk-ortodoks). Og i Rom var Vest-kirken (romersk-katolsk). Øst-kirken mente bare, at Jesus var en dygtig healer. Vest-kirken mente, at Jesus var Guds søn og var i Himlen. I år 1054 kom en egentlig splittelse mellem Øst- og Vest-kirken.

 

4. Kirken og adelen imod landsbyerne (3:12)
I 1200-tallet sendte Paven sin hær imod alle Jesus-bevægelsens landsbyer i det nuværende Portugal og Spanien - og myrdede dem alle. I de følgende 500 år kom der så krige mellem landsbyer på den ene side - og adelen og kirken på den anden side. Man brændte hinandens borge og landsbyer. De overlevende bønder blev til proletariatet i byerne. Landsbyerne valgte så den stærkeste adelsmand til konge og sendte soldater til ham - mod at han til gengæld sikrede, at andre adelsmænd ikke længere angreb landsbyerne.

 

5. Skærsilden (4:33)
Når man døde, blev man til jord. Men i engang i fremtiden ville Gud/Jesus skabe Guds rige på jorden - og så ville alle de gode mennesker blive genoplivet og få et evigt liv her på jorden. Men i Middelalderen fandt kirken på noget nyt. Men hvis man "syndede" (gjorde noget dårligt), kunne man betale penge til kirken, og så kunne man få "aflad" og igen opnå ret til at leve i det fremtidige Guds rige. Hvis man ikke fik aflad, gav Gud folk en ekstra chance. Deres sjæl kom efter døden ned i Skærsilden, hvor den skulle brænde, indtil alt det dårlige var brændt væk.

 

6. Det gode og det onde (4:01)
Det gode var i hovedet - og det onde var i underlivet. I perioden 1450-1700 var der kvinder, hvis underliv var besat af Satan, og at de derfor var årsag til, at der opstod en masse ondt. Efter døden ville sådan en kvinde derfor komme i Skærsilden, så hendes sjæl kunne blive reddet. Men fordi hun var årsag til en masse dårligt for alle andre, valgte kirken at fremskynde processen, så hun kunne blive brændt her og nu. Der blev brændt mellem 40-60.000 kvinder. I starten bandt man kvinden til en pæl, inden man satte ild til bålet; men så døde hun af røgforgiftning, inden hun brændte. Derfor valgte man at binde hende til en stige - og når bålet flammende kraftigt, væltede man stigen med hende ned over bålet.

 

7. Omvæltninger 1750-1850 (5:57)
Der kom en folkelig bevægelse, der gjorde oprør mod kirkens påstand om, at mennesker havde det onde i underlivet. Mange lavede terapi og forvandlede sig og opdagede, at de var sociale og kærlige. Bevægelsen blev senere døbt socialisme. I revolutionen, der startede i 1789, fik den gamle adel hugget hovedet af. Og det var især de nye adel, der fik det gennemført. De blev til kapitalister, der rejste ud i verden, dræbte folk, stjal alt, lavede fabrikker, ansatte fattige, som kom fra landbyer, som den gamle adel havde brændt i "bondekrigene".

 

8. Ateisme og kvindeundertrykkelse (4:46)
Mange tror ikke længere på, at Jesus vil komme igen og skabe det gode samfund. Man må selv gøre noget. Kvinder har jo det onde i underlivet - mente man i 1800-tallet; men i stedet for at brænde dem, fandt man ud af at slå dem kraftigt i røven mindst hver tredje uge - for på den måde at slå det onde ud af dem. Det fortsatte helt op til 1960'erne. Og i dag er der stadig vold i hvert tredje parforhold.

 

9. Patriarkatet bestemmer alt (1:19)
Der var en kort periode i 1970'erne, hvor kvinder blev frigjorte. Men i dag er alt det kvindelige - såvel som det spirituelle - mere eller mindre fortrængt, sådan at den "frigjorte" kvinde i dag er skiftet over til at bruge den gamle patriarkalske bevidsthed.

 


Hvad skal vi gøre: www.grokraft.dk - Læs mere: www.forlaget-lynet.dk