Folkets Akademi

Grokraft

Tommy Falkeøje gennemgår Vestens samfunds historie og destruktive ideologi
og giver et alternativ til samfundsvidenskabernes uvidenskabelige bevidsthedspropaganda
samt gennemgår Østens ældgamle visdom, der er nødvendig viden, hvis vi vil revolutionere samfundet.
Dan en studiegruppe og snak sammen. Hvis I har spørgsmål eller gerne vil vide mere: tommy@folkets-akademi.dk
Er I en større gruppe, forening eller organisation, kommer Tommy gerne og holder foredrag, oplæg eller paneldiskussion.

1.

Videnskabelig metode - hvad er sandheden?

2.

Skal vi satse på politikerne eller os selv?

3.

Hvad sker der - hvordan påvirker det os?

4.

Kollektiv-bevægelsen for 1-2 tusinde år siden

5.

Kirkens indflydelse på bevidstheden

6.

Imperialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

7.

Socialismens historie

(fra folkets synsvinkel)

8.

Hvordan organisere fællesskabet?

9.

Hvordan genskabe livet
i jorden?

10.

Hvordan organisere samfundet?
 

3. Hvad sker der - og hvordan påvirker det os?

 

(tryk på link eller foto)

1. Fra propaganda til fri bevidsthed (9:54)
De Forenede Nationer (FN) postulerede for et par år siden, at antallet af fattige under fattigdomsgrænsen var halveret fra 1990 til 2012 - så det går den rigtige retning - var budskabet. De egentlige tal var, at der i 1990 var 600 millioner under fattigdomsgrænsen - og at der i 2012 var 900 millioner under fattigdomsgrænsen. Og med sans for manipulation af tal og procentberegning blev det til en halvering. Så har FN lanceret 17 Verdensmål. De er lavet sådan, at ingen kan være ueing i nogle af disse mål. Og de mest reaktionære politikere og kapitalister går da også rundt med et emblem på jakkesættet, så de signalerer, at de er enig i målene. De er filosofiske mål, der dækker over, at der stort set sker det modsastte.

 

2. Alkohol og stoffer (5:03)
Vi lever i en kultur, hvor man dagligt og ved enhver lejlighed indtager noget, der dulmer nerverne og gør, at man kan slappe af og bare være til. Når vi har problemer - og det har vi jo dagligt - har vi svært ved at snakke med andre. Men vi vil udvikle en kultur, hvor man også til dagligt kan snakke alvorligt med de mennesker, som vi omgås. Vi vil ikke bare dulme stress og angst. Vi vil være med til at skabe vores fælles liv.

 

3. Yoga, meditation, terapi mm. (9:44)
Oprindelig handlede yoga, meditation og terapi om at komme ud af sin stivnede og splittede bevidsthed. Men i de seneste mange år er det blevet til, at man bare skal acceptere elendigheden – og så nøjes med at slippe de dårlige følelser.

 

4. Ny verdenshandel (6:41)
I de senere år har USA udplyndret Syd-Amerika - og Europa har udplyndret Afrika. Man kalder det "frit marked" og "u-landshjælp". Flere og flere råvarer og fødevarer overføres fra de fattige lande til det "rige nord", mens det "fattige syd" får flere og flere problemer. Kina, Rusland, Indien, Syd-Afrika og en lang række af fattige lande er i gang med skabe et nyt verdensmarked, hvor man handler ligeværdigt med hinanden.

 

5. Erfaringer (5:55)
I 1970'erne startede en kultur-revolution med stort set de samme idéer, som man i dag snakker om. Men det standsede i midten af 1980'erne. Hvorfor standsede det? Der er to væsenlige årsager, som vi skal lære af. 1) Vi skal ikke kun snakke fede idéer. Vi skal gøre det nye. 2) Vi skal ikke snakke om det, vi ikke vil længere. Vi skal snakke om, hvad vi vil - og så gøre det.

 

6. Hvorfor snakke modersmål? (3:32)
I løbet af vores opdragelse lærer vi at styre os selv ved hjælp af vores hjerne. Og det er blevet moderne, at vi så kan snakke engelsk, sådan at udlændinge også kan være med. Men dermed bliver det til abstrakte analyser og abstrakte planer. I stedet skal vi bruge dansk, sådan som vi brugte det, da vi var 2-4 år. For så kommer vi i kontakt med vores indre indespærrede barn, der skal være med til at bestemme, hvad vi skal gøre.

 

7. Hvordan er vores bevidsthed? (1:41)
Hvad sker der i et barns udvikling? – og hvordan forklarer psykologerne det? Der er en ganske bestemt udvikling, hvor barnet spalter sin bevidsthed 3 gange – og hvor man derved bliver en civiliseret vesterlænding.

 

8. Første bevidstheds-spaltning (4:49)
I 1½-2 års alderen bliver børnene presset til at spalte deres bevidsthed mellem hoved og underliv, sådan at man får det gode i hovedet - og det onde i underlivet. Det sidste projiceres så uden for JEG'et. Vi lærer hermed, at vi i Vesten er gode og civiliserede. Mennesker i andre kulturer har ikke hævet sig op over det onde. Og derfor blive vi nødt til at have et stærkt militær, der kan forsvare os mod de onde.

 

9. Anden bevidstheds-spaltning (3:15)
I 3-4 års alderen bliver børnene presset til at spalte deres bevidsthed mellem højre og venstre kropsside (og mellem de 2 hjernehalvdele), sådan at man får et individualistisk JEG i den ene side, mens den anden side permanent projiceres ud på andre. Dels medfører det, at kærligheden spærres inde i et parforhold, idet JEG'et i den ene side desperat trænger til at forene sig med et andet menneske, der så skal give en kropslig følelse i den anden side. Og dels medfører det, at vi har 2 forskellige sæt sociale normer, hvoraf den en er abstrakt og styres af magthaverne - og den anden er privat, hvor kæresten og én selv forsøger at styre hinanden.

 

10. Tredje bevidstheds-spaltning (3:44)
I 10-14 års alderen presses de unge til at undertrykke deres dyriske følelser af et JEG - og i stedet lære at styre sig med deres hjerne. De bliver tilskuer til sig selv. Og de føler angst og depression. En tredjedel græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt. Disse tal stiger år for år. Omkring år 2030 er det halvdelen, der hader sig selv.

 

11. Har vi et JEG - eller kun nogle MIG'er? (2:26)
Med den total spaltede bevidsthed føler man ikke et JEG. Til gengæld mærker man i sin underbevidsthed en række forskellige MIG'er, der trækker i vidt forskellige retninger. Man zapper rundt mellem dem. Men flere og flere fokuserer på ét problem, hvor man føler, at noget nyt skal ske. Men den splittede bevidsthed er ikke i stand til at omsætte det til opbyggende handlinger. Det bliver kun til protester med krav om, at politikerne skal gøre noget. Men de kan heller ikke andet end at protestere - og gør det så overfor deres politiske modstandere.

 


Hvad skal vi gøre: www.grokraft.dk - Læs mere: www.forlaget-lynet.dk