Tilbage

Tommy Falkeøje
Født 30. maj 1946
KøbenhavnJeg var så heldig at starte på Københavns Universitet to måneder efter, at studenterne besatte det i 1968. Det betød, at det var mig selv, der bestemte, hvad jeg ville studere. Jeg startede hos økonomerne, hvor jeg studerede kapitalistisk økonomi sammen med lærerne og marxistisk økonomi sammen med nogle andre studerende. Året efter skiftede jeg til at læse kultursociologi, som var en blanding af sociologi, socialpsykologi og socialantropologi; men som på det tidspunkt var meget marxistisk orienteret. Jeg skiftede så rundt og gik på opdagelse hos psykologerne, religions- historikerne, filosofferne og antropologerne. Men jeg følte efterhånden, at alle sad og læste hinandens bøger, og at der ikke var nogen, der reelt vidste, hvad der foregik udenfor murerne.

Jeg besluttede derfor at forlade universitetet og lagde en plan for de følgende 7 år, hvor jeg ville studere virkeligheden. Jeg arbejdede på nogle fabrikker, et skibsværft, på kontor, på en skole og på en social institution. Som frivillig arbejdede jeg med sindslidende, kriminelle og mennesker med sociale problemer. Jeg boede på landet i landbrugskollektiv og produktionskollektiv – og i byen i et par små kollektiver og i Christiania. Jeg var aktiv i græsrodsforeninger om seksualpolitik, økologisk dyrkning, vedvarende energi og alternativ produktion. Jeg kom i det militære hjemmeværn og i fredsbevægelse. Jeg besøgte både bøssekollektiver og lesbiske kollektiver. Jeg var aktiv i mandebevægelsen. Jeg snakkede med folk i fængsler og i lukkede psykiatriske hospitaler. Og jeg snakkede med hjemløse, drankere og selvmordskandidater. Jeg diskuterede med videnskabsmænd, psykiatere og filosoffer.

Jeg havde parforhold, der varede 10 år, 3 år, 2 år og del under 1 år, hvor jeg diskuterede mande-kvinde forhold temmelig meget. Jeg boede også i et trekantsforhold med to kvinder. Jeg har fået 3 børn, været i studiegrupper om børn i kollektiver og var med til at starte en forening om mænd og børn. Og jeg boede også alene i en lille hjemmelavet hytte ude i naturen, hvor jeg snakkede med mennesker, der levede helt uden for kulturen. Igennem 10 år arbejdede jeg som økologisk og biodynamisk gartner og landmand, og jeg har både arbejdet med store maskine og med hest. Og så var jeg med til at starte den første økologiske landsby i Danmark.

Egentlig var det min plan også at besøge nogle lande i fremmede verdensdele; men i stedet blev jeg indvandrerlærer, hvor jeg gennem mange år havde folk fra fremmede kulturer tættere inde på livet end mennesker fra vores egen kultur. Jeg lærte deres måde at tænke og føle på. Ud over vores egen kultur har jeg især kendskab til arabisk, indisk og kinesisk kultur. Undervejs læste jeg en masse sociologisk og psykologisk litteratur.

Jeg begyndte at arbejde med terapi – og har vist prøvet stort set alt - og blev selv terapeut, hvor jeg også studerede andre terapeuters metoder og resultater. Jeg har haft en masse klienter og afholdt en masse kurser om Fri Energi, Tantra og Befri underbevidstheden. Efter en del år erkendte jeg, at min terapeutiske metode ikke gav de resultater, som jeg ønskede. Min terapimetode var for individualistisk og for begrænset til europæisk tankestruktur.

Studiet af gammel kinesisk filosofi har lært mig, at der ud over den bevidsthed, som vi har i vores kultur, eksisterer mange andre bevidstheder, og at man kan skifte mellem dem ved at skifte energimønster. Man skal derfor ikke kun befri sig fra sin barndoms bevidsthedstraumer, men lige så meget lære at beherske nye energimønstre og tilhørende bevidsthedsstrukturer. Organisatorisk, filosofisk og politisk mener jeg også, at vi europæere skal lære at udfolde fri energi og skifte rundt mellem mange energimønstre og bevidsthedsstrukturer.

I de senere år har jeg prøvet at bo i et storkollektiv i Portugal samt i nogle indiske stammelandsbyer i junglen. Jeg har skrevet en del bøger - samt lavet tekster og musik til en masse sange, som jeg synger og spiller guitar til. I 2014 startede jeg med at arrangere Gro Sommerlejr, som nu er veludrustet med kapacitet til 100 mennesker. Og i 2021 satser jeg på at lancere Folket Akademi, GRO-TV, Grokraft naturcenter og højskole. Det er altsammen noget, der peger 5-10 år fremad.

Mit spirituelle navn er FalconEye, FalkeØje, FalkenAuge, FalkÖga, FauconOeil, FalcoOjo, FalkOye .......