Om mig
www.falkeøje.dk


Jordbrug
Oprindelig var den øverste meter af jorden fuld af levende og døde rødder, som sugede vand op fra grundvandet. Jorden var fuld af bakterier, som udskilte syre, der opløste ler og sand - og dannede en næringsvælske fuld af grundstoffer, som planterne sugede til sig. Der var tusindvis af biller, der lavede gange i jorden på kryds og tværs, så der kom ilt ned til planterødderne. Og millioner af insekter boede i jorden og fløj om sommeren rundt og bestøvede planterne. I dag er den danske jord næsten død. De biodynamiske og økologiske afgrøder er de sidste 25 år blevet ringere og ringere. I takt hermed er menneskers sygdomme vokset. Astma, allergi, sukkersyge, gigt og kræft skyldes i høj grad for dårlig mad.

Se og lyt til videoer om livgivende jordbrug

Download bogen Livgivende Jordbrug

       


       

Terapi, healing, spiritualitet, bevidsthed
Omkring år 500 før 0 blev menneskeheden selvbevidst. I Mellemøsten, Indien, Kina og alle andre kulturer erkendte man noget om bevidstheden. Og hver kultur fik hver deres særlige erkendelse, hvorved man stivende i en bestemt måde at bruge bevidstheden på. Omkring år 0 opstod begreberne terapi og healing på det græske universitet i Alexandria, og det handlede om metoder til at integrere de adskilte dele i bevidstheden til et samlet JEG. I tidens løb har man siden udviklet forskellige former for terapier og healinger.

Til venstre ses det mønster, som kineserne stivnede i - og sådan som de tegnede det. De foretager en cirkelproces, hvor de konstant skifter rundt mellem 8 forskellige energimønstre og deres tilhørende bevidstheder. Rød farve betyder høj elektrisk ladning på overfladen. Og gul betyder lav ladning. Høj ladning giver en kropslig og social bevidsthed. Lav ladning giver en spirituel bevidsthed.

Se og lyt til videoer om terapi, healing, spiritualitet, bevidsthed

Download bogen Nødvendig (let)

Download bogen Bevidsthedens strukturer (svær)


Revolutionær bevidsthed
Karl Marx havde en 3-delt bevidsthed - bestående af abstrakte tanker om samfundet, konkrete tanker om den materielle virkelighed samt følelsesmæssige tanker om det enkelte menneskes engagement. Han delte denne bevidsthed med andre progressive mennesker på hans tid. Det var den bevidsthed, som den europæiske kultur havde haft i over tusinde år. Efter Marx's død skiftede de venstreorienterede tankegang. De skiftede fra Marx til Engels. Friedrich Engels havde en 1-dimensionel tankegang, der fulgt Darwin. Og de venstreorienterede har siden ment, at menneskeheden har fulgt en udvikling fra aber til adelvælde - og nu til kapitalisme. Og den tekniske udvikling vil automatisk medføre socialme før eller siden. Det er en dumhed, som Marx tog afstand fra. Og det er en tankegang, som flertallet i befolkningen ikke kan tage alvorlig.

Se og lyt til videoer om revolutionær bevidsthed

Download bogen Marxisme

Download hæftet Lokal valuta

       


       

Kærlighed, køn, seksualitet, familie
Formering sker ved, at en celle bliver aflang - dernæst deler cellekernen sig i to, så den aflange celle får 2 kerner - én i hver ende af cellen. Der er cirka dér, hvor vi mennesker befinder os. Set fra oven ligner vi en aflang celle - i den ene ende har vi højre kropsside, og i den anden har vi venstre kropsside. Leveren udgør kernen i højre side. Og hjertet udgør kernen i venstre side.

På celleplan sker der også det, at to celler mødes og smelter sammen. Indledningsvis bliver de til en aflang celle med to cellekerner. Det er cirka dér, hvor vi mennesker befinder os. Vi har så en trang til at forene de to sider.

Det har udviklet sig i tidens løb. Biologisk set følger vi det oprindelige mønster. Men kulturelt og bevidsthedsmæssigt har det udviklet sig på mange forskellige måder rundt om i verden.

Se og lyt til videoer om kærlighed

Download bogen Befri kærligheden